غذای آماده آمادیس

افتخارات کسب شده :

1 - منتخب واحد نمونه سال 1386 از اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

2 - منتخب واحد نمونه سال 1390 و برند برتر

3 - منتخب واحد نمونه درجه الف سال 1391 از سازمان غذا و دارو

4 - واحد برگزیده سال 1394 ،1395 ،1396 ،1397 ،1398 از معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی

5 - واحد برگزیده صنعتی سال 1396 ،1397 از سازمان صنعت،معدن و تجارت

6 - انتخاب مسئول فنی برتر سال 1396 از معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی

7 - عضو باشگاه تولیدکنندگان برتر مواد غذایی معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی در سالهای 96 ،98،97

گواهینامه ها : گواهینامه استاندارد ملی ایران ، گواهینامه iso22000:2005 (مدیریت ایمنی غذا) ، گواهینامه iso9001:2008  (مدیریت کیفیت) ، گواهینامه HACCP (تضمین ایمنی و سلامت غذا) ، گواهینامه تولیدات حلال .