غذای آماده آمادیس

محصولات گوشتی خامکباب لقمه

ترکیبات : گوشت قرمز منجمد 70% - پیاز منجمد - آرد گندم - روغن مایع - نمک وادویه ( فلفل سیاه ، پودر سیر ، جوز )

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

227.5

5

17.5

12.5

 

کتلت گوشت قرمز

ترکیبات : گوشت قرمز - پیاز - آب آشامیدنی - پودر سیب زمینی - تخم مرغ کامل - سویا - نشاسته گندم - نمک وادویه ( فلفل ، دارچین)


کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

224

12

14

12.5

 

همبرگر 85%

ترکیبات : گوشت قرمز - پیاز -آرد سوخاری - نمک و ادویه

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

247.5

5

19.5

13

 

مرغ برگر

ترکیبات : گوشت مرغ - پیاز - آرد سوخاری - روغن مایع خوراکی - نمک و ادویه
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

193

9

16

12

 

محصولات غیر گوشتیفلافل

ترکیبات : پودر فلافل - نخود - آرد سوخاری - آرد نخود - نشاسته گندم - نمک و ادویه - سبزی معطر - روغن مخصوص سرخ کردنی - آب آشامیدنی
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

297

31

17

5

 

کوکو سیب زمینی

ترکیبات : پوره سیب زمینی - پودرتخم مرغ - نمک و ادویه - آب آشامیدنی - سس مخصوص - آرد سوخاری - روغن مخصوص سرخ کردنی

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

242

32

10

6

 

کوکو سبزی

ترکیبات : سبزی تازه ( گشنیز ، تره ، جعفری)- تخم مرغ زده شده تازه - پیاز - پودر سیب زمینی - نشاسته - گلوتن - آرد گندم - آرد سوخاری - زرشک - نمک تصفیه شده صنایع غدایی - ادویه ( فلفل قرمز ، زردچوبه )- روغن مخصوص سرخ کردنی
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

160

12

10

5.5

 

قارچ سوخاری

ترکیبات : قارچ - آرد گندم - آرد سوخاری - نشاسته -نمک و ادویه - پودر تخم مرغ - روغن مایع - سس مخصوص - روغن مخصوص سرخ کردنی
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

160

12

10

5.5

 

محصولات گوشتی پختهفیله مرغ

ترکیبات : سینه مرغ - آرد سوخاری - آرد گندم - سس مخصوص - روغن مخصوص سرخ کردنی نمک و ادویه

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

195

16

7

17

 

شنیتسل مرغ

ترکیبات : گوشت مرغ 70% - آردسوخاری - روغن مخصوص  سرخ کردنی - نمک وادویه - آب آشامیدنی-سس مخصوص

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

251

13

15

16

 

میگو سوخاری

ترکیبات : میگو - آرد گندم - آرد سوخاری - نشاسته -نمک و ادویه - پودر تخم مرغ - روغن مایع - سس مخصوص - روغن مخصوص سرخ کردنی

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

212

13

12

13

 

شامی کباب

ترکیبات : گوشت قرمز - پیاز - پودر سیب زمینی - روغن مایع خوراکی - آب آشامیدنی - آرد سوخاری - سبزیجات معطر - نمک و ادویه - سس مخصوص - روغن  سرخ کردنی

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

265

20

17

8

 

ناگت مرغ

ترکیبات : گوشت مرغ 70% - آرد سوخاری - آردگندم - سس مخصوص - روغن مخصوص  سرخ کردنی - روغن مایع - نمک وادویه - امولسیفایر

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

262

20

14

14

 

فیله ماهی سوخاری

ترکیبات : فیله ماهی- آرد سوخاری - سس مخصوص - آرد گندم - روغن مخصوص سرخ کردنی نمک و ادویه

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

214

17

10

14

 

ناگت ستاره ای

ترکیبات : گوشت مرغ - آرد سوخاری - آردگندم - سس مخصوص - روغن مخصوص  سرخ کردنی - نشاسته - پیاز - آب آشامیدنی - روغن مایع - نمک وادویه - امولسیفایر

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

262

20

14

14

 

کوردن بلو

ترکیبات : سینه مرغ - آرد سوخاری - سس مخصوص - روغن مخصوص سرخ کردنی - کالباس ژامبون گوشت - پنیر پیتزا ورقه ای - آرد نول - نمک و ادویه
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

251

13

15

16

 

قرمه گوشت

ترکیبات : گوشت قرمز - نمک و ادویه - روغن مخصوص سرخ کردنی
کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

258

5

14

28

 

محصولات مارینادیجوجه کباب با سینه مرغ

ترکیبات : سینه مرغ - نمک وادویه - پیاز - آب آشامیدنی - زعفران

کالری

درصد کربوهیدرات

درصد
چربی

درصد
پروتئین

154

2

10

14